Kwaliteitskeurmerk en duurzaam ondernemen

NEN 4400-1 en SNA keurmerk

MilieuProfiel BV heeft sinds 7 december 2015 een NEN 4400-1 certificaat (pdf) en daarmee tevens een SNA-keurmerk sinds 8 januari 2016. Het doel van het NEN 4400-1 certificaat is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. Dus: bewijs van goed werkgeverschap en goed betalingsgedrag.

Milieubarometerbedrijf

Sinds 2015 is MilieuProfiel op een vooruitstrevende manier gestart met de Milieubarometer en de MVO-balans. Door onze afvalstromen, kilometers, verbruik van zowel gas, electriciteit als water te registreren, krijgen we een reëel beeld van onze positie binnen de maatschappij op het gebied van emissies. Deelname aan de milieubarometer resulteert in een duurzame bedrijfsmissie en emissie. Dit onder andere door middel van een actielijst voor CO2-reductie en andere reducties van bijvoorbeeld afval en water. Dit draagt bij aan een lagere CO2-reductie en aan maatschappelijk verantwoord ondernemen Enkele voorbeelden hiervan zijn de afname van groene stroom en bosgecompenseerd gas.

MVO-balans

De MVO-balans bevat een etalage van meetbare MVO-indicatoren, ingedeeld in de kernthema’s uit ISO 26000. ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie. Het geeft bedrijven een normatief kader om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen en geeft adviezen over het structureel invoeren van Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van medewerkerstevredenheidsonderzoeken met aandacht voor duurzame inzetbaarheid.