Disclaimer

Juridische verklaring

Deze Internetsite wordt u aangeboden door MilieuProfiel. Op de inhoud van deze site (zijnde alle teksten, beelden geluidsfragmenten en programmatuur vanaf het startpunt www.MilieuProfiel.nl ) rust copyright. MilieuProfiel zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. MilieuProfiel aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.MilieuProfiel.nl , of uit handelingen, voortvloeiend uit het reageren op de geboden informatie op deze site. Evenmin aanvaardt MilieuProfiel aansprakelijkheid voor informatie of (vermeende) schade welke voortkomt uit het gebruik maken van bepaalde ‘links’ (doorverwijzingen) op de MilieuProfiel-site, die u automatisch naar sites van derden brengen (deze sites kunnen ook commerciĆ«le informatie bevatten). Indien u naar aanleiding van deze site ons graag uw mening, suggesties of eventuele vragen kenbaar wilt maken, kunt u deze per email aan ons verzenden ( info@MilieuProfiel.nl ). Dit geldt eveneens voor overige allerhande materialen en documenten. Bovenstaande emails en elektronische informatie zijn in principe niet-confidentieel en mogen door MilieuProfiel vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of worden gereproduceerd.