Milieuwerkveld

Voor wie wij werken

MilieuProfiel neemt werkzaamheden en projecten aan bij overheidsinstellingen, non-profitinstellingen en particuliere bedrijven.

Onder overheidsinstellingen en non-profitinstellingen vallen bijvoorbeeld het Ministerie van VROM, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, regionale milieudiensten en waterschappen.

Onder particuliere bedrijven vallen bijvoorbeeld advies- en ingenieursbureaus, productiebedrijven, zoals bijvoorbeeld de chemische industrie en andere profitorganisaties, zoals bijvoorbeeld banken en verzekeringsmaatschappijen.

Projecten

Het milieuwerkveld is breed. Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen “groen” en “grijs”. De praktijk leert echter dat er veel meer grijze dan groene werkzaamheden zijn. Daarom is de keuze gemaakt voor de hierna volgende indeling. Het gaat dan steeds om werkzaamheden in beleid, uitvoering, advies, onderzoek en ondersteuning.

Bodem

Milieumanagement

Faciliterend

Andere specialismen